Projects

Noslēgts līgums ar LIAA

SIA “Cēsu gaļas kombināts” ir noslēdzis 2016.gada 11.novembrī līgumu Nr. SKV-L-2016/847 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

ieg_new

“Ražošanas procesa paplašināšanās”

Projekta numurs: NR. 16-00-A00402-000078

SIA “Cēsu gaļas kombināts” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma  “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”līdzfinansēto projektu Nr.  16-00-A00402-000078 ir iegādājusies/uzbūvējusi/uzstādījusi iekārtas kautuvei un gatavās produkcijas vakuumiepakošanai, kā arī ražošanas rūpniecisko notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtu komplektu.

Vairāk informācijas par Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

second_item2

*Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

X